תמונת חבילה: מנוי ג'אז חם לילדים 2019-20

מנוי ג'אז חם לילדים 2019-20

ג'אז חם לילדים עונת 2019-20
עונה: 2019/2020
כרטיסים בחבילה: 5 - 9

פרטים נוספים

9 מופעים מחו"ל לילדים במוזיאון ת"א לאמנות

ניתן לבחור מנוי ל 6-7-8-9 מופעים

6 מופעים 474 ש"ח

7 מופעים 553 ש"ח

8 מופעים 616 ש"ח

9 מופעים 693 ש"ח

 

בחירת הרכב החבילה

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים בחבילה:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים